• No : 651
  • 公開日時 : 2022/09/20 00:00
  • 印刷

先物・オプション口座内の値洗い処理はいつ頃行われますか?

カテゴリー : 

回答

日中立会終了後に更新が行われます。
夜間立会取引分及び祝日取引分は、翌営業日の日中立会取引分と合わせて日中立会取引終了後に値洗い処理されます。